Noodverlichting

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Noodverlichting

Waar is hier de nooduitgang?! Het is een vraag waarop het antwoord altijd en overal direct duidelijk moet zijn.

Noodverlichting die aan alle regels voldoet is een must in elk bedrijf. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor adequate noodverlichting ligt zowel bij de eigenaar als de werkgever, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Vluchtroutes en nooduitgangen moeten duidelijk zichtbaar zijn. Of het nu gaat om industrie of een kantoor, mensen moeten in geval van nood kunnen vluchten. Bij Fire Prevent denken we hierover graag met u mee.

+ lees verder
Maak afspraak