Picto's

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Picto's

Ze lijken zo eenvoudig, maar pictogrammen behoren tot de belangrijkste onderdelen in een goed veiligheidsplan.

De Europese normen, nationale wetgeving en sectorale richtlijnen dragen op dat elk bedrijf in moet staan voor de veiligheid van derden in de werkomgeving. Met pictogrammen maak je aan iedereen duidelijk wat je bedoelt zonder gehinderd te worden door een taalprobleem. Fire Prevent legt u graag uit wat de mogelijkheden zijn, in woord én beeld.

+ lees verder
Maak afspraak