Brandblusmiddelen

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Brandblusmiddelen

Om ervoor te zorgen dat brandblusmiddelen optimaal functioneren tijdens calamiteiten moeten zij zorgvuldig worden onderhouden. Om deze gedachte goed uit te voeren moeten brandblussers en brandslanghaspels minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een REOB-erkende onderhoudsdeskundige. Blijkt uit deze controle dat de brandblusmiddelen voldoen aan de gestelde NEN/NEN-EN onderhoudsnormen, dan krijgen deze middelen een keuring.