Droge blusleidingen

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Droge blusleiding

Een droge stijgleiding is een vaste, niet permanent op een watervoorziening aangesloten pijpleiding (blusleiding) in of aan een gebouw voor het transport van bluswater naar de verdiepingen.

Het doel van deze droge blusleidingen is tijdbesparing tijdens een brand. Wanneer er in een hoog (+20 meter) en/of diep gebouw brand uitbreekt, verliest de brandweer waarschijnlijk kostbare tijd bij het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Daarom zijn droge blusleidingen bij sommige gebouwen van groot belang.

De blusleidingen bestaan uit stalen buizen met brandslangaansluitingen. Hierdoor kan de brandweer met behulp van de pomp op een blusvoertuig, de benodigde hoeveelheid water op de gewenste plaats in het gebouw krijgen. Een situatie als deze geeft aan dat droge blusleidingen van groot- en levensbelang zijn.

Ook droge stijgleidingen en de aansluitpunten moeten jaarlijks worden gecontroleerd conform de NEN 1594. Bij deze keuring worden de droge stijgleidingen en de aansluitpunten op druk en waterdichtheid getest. Naast de jaarlijkse controle is het ook verplicht om de droge stijgleidingen om de 5 jaar uitgebreid te onderhouden. Tijdens deze controle worden de blusleidingen hydrostatisch beproefd op sterkte en lekdichtheid. Deze controles dienen om ervoor te zorgen dat de droge stijgleidingen en aansluitpunten in optimale toestand verkeren.