Noodverlichting

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Noodverlichting

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie. Om ervoor te zorgen dat deze installatie optimaal zal functioneren tijdens calamiteiten is er een periodieke onderhoudsplicht. Volgens het Gebruiksbesluit moet een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Namens de eigenaar en/of gebruiker moet een erkend deskundige, zoals Fire Prevent, worden aangewezen om de installatie te controleren conform de NEN-EN 50172 en de ISSO publicatie 79.