Ontruimingsplattegronden

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Ontruimingsplattegronden

Wie zich tijdens een calamiteit in een gebouw bevindt, wil maar één ding: het pand zo snel mogelijk verlaten. Een duidelijke ontruimingsplattegrond op de juiste plek is daarbij onmisbaar. Fire Prevent stelt deze graag voor u op en helpt u vluchten als het echt niet anders kan.

Een ontruimingsplattegrond toont de indeling van het gebouw met daarop weergegeven de nooduitgangen, vluchtroutes, vluchtroute aanduidingen en de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen. De ontruimingsplattegronden zijn goed leesbaar en moeten zichtbaar en op voorgeschreven locaties in het bouwwerk worden geplaatst. Hiervoor worden de richtlijnen en normen gevolgd zoals die zijn omschreven in de NEN 1414.

Voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden wordt gebruik gemaakt van de bouwtekeningen. Indien de eigenaar, gebruiker of beheerder deze niet kan aanleveren, dan zal Fire Prevent het gebouw op locatie in kaart brengen en deze gegevens gebruiken als basis voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden.