RI&E : Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

RI&E : Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie? Het antwoord op die vraag krijgt u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Fire Prevent voert dit graag voor u uit; praktisch en resultaatgericht.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het daarop volgende plan van aanpak zijn de basis voor het arbobeleid. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet.

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van inzicht in de gevaren, en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld.

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert Fire Prevent RI&E's uit. Dit doen wij in geheel Nederland. Onze insteek hierbij is het schrijven van een praktische rapportage.

Deze rapportage geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Tijdens de uitvoering van de RI&E door Fire Prevent kunt u het volgende verwachten:

  • Een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur
  • Verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen
  • Een rondgang over het terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken
  • Er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf
  • De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige