Beheerder brandmeldinstallaties

Beheerder brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie alleen is nog niet voldoende voor 100% veiligheid. Een goed beheer van brandmeldinstallaties is absoluut noodzakelijk.

 

Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, zijn onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang.

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Voor wie?

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen er ook voor te zorgen dat er een beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Onderdelen van deze training:

  • Doel van een brandmeldinstallatie
  • Certificering
  • Het beheer van de brandmeldinstallatie
  • Onderdelen van een brandmeldinstallatie
  • Indicatoren en nevenindicatoren
  • Doormelden van brand
  • Detectiezone, meldergroep en melder lus
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Verantwoordelijkheden van de beheerder
  • Periodieke controle en preventief onderhoud

Heb je nog vragen?

Bekijk hier de meest gestelde vragen en vind direct een antwoord op jouw vraag.