Veel gestelde vragen

 • Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

  De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen. Stel: het brandalarm gaat af en al je collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek. Het is van belang dat alle medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit weten alle medewerkers alleen wanneer er regelmatig een ontruimingsoefening wordt gehouden. Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

 • Krijg ik mijn EHBO opleiding/cursus vergoed?

  Dit is per zorgverzekering verschillend. Vele zorgverzekeraars vergoeden dit. Vraag het even na bij je eigen verzekering dan weet je dit zeker.

 • Is het herhalen van de bedrijfshulpverlening (BHV) jaarlijks verplicht?

  Nee, dit is niet verplicht. Wel ben je als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat er snel wordt gehandeld in geval van een calamiteit. Vraag jezelf eens af of je weet hoe je moet reanimeren na een jaar, of hoe de stabiele zijligging werkt, hoe te handelen bij epilepsie. Kun je dit met ja beantwoorden? Onze instructeurs ervaren dit toch echt anders, wij zijn van mening dat jaarlijkse herhaling erg belangrijk is.

 • Hoeveel BHV'ers heb ik nodig?

  Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen.