Brandpreventie België

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle zorgt voor het optimaal functioneren tijdens calamiteiten

Brandpreventie België

Verantwoordelijkheden keuring blusmiddelen conform NBN-S

Het leveren van veiligheidsproducten is één ding, maar daar laten we het natuurlijk niet bij. Om ervoor te zorgen dat deze middelen ook in de toekomst optimaal functioneren, verzorgen wij ook keuringen.

Deze keuringen worden uitgevoerd door onze erkende onderhoudsdeskundigen.

FirePrevent BV is is REOB-erkend en is daarmee gekwalificeerd om het jaarlijks onderhoud en controle van blusmiddelen uit te voeren in Nederland.  

Voor het onderhoud aan uw blustoestellen werken wij volgens de voorgeschreven kwaliteitsnormen NEN 2559, NEN 2659 en NEN 671-3. Ook voor België zijn wij gekwalificeerd door Apragaz, hierdoor mogen wij ook blusmiddelen keuren in België.

De desbetreffende keuringen zijn vastgesteld binnen de Arbowetgeving en het bouwbesluit. Al onze keuringen worden volgens de vigerende normen/wetgevingen uitgevoerd en u ontvangt een geldig keuringsbewijs. Op deze manier bent u er dan ook zeker van dat alles correct gekeurd is.

FirePrevent BV is NCP REOB, KIWA en in België Apragaz NBN S21-050 gecertificeerd.

Certificaat NBN S21-050

  • NBN S21-050 – par. 4
  • KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routinebeschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

  • Zich op de aangegeven plaats bevindt;
  • Goed zichtbaar en bereikbaar is;
  • Voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
  • Kennelijk niet beschadigd is;
  • Indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
  • Wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie. De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Snel contact opnemen +31(0)342-418249 info@fireprevent.nl

Locatie België

Fireprevent Brandbeveiliging
Noorderlaan 139-5 LB
2030 Antwerpen
België

Bezoekadres Nederland

Drieënhuizerweg 7a
3774 RE Kootwijkerbroek
Nederland
Navigeer