Opleidingen

BHV

Hebt u de bedrijfshulpverlening voldoende op orde? Bekijk BHV cursussen

VCA

Compleet veilig werken doe je met VCA. Bekijk VCA cursussen

EHBO

Volg de EHBO-training en reageer snel en op de juiste wijze wanneer dat nodig is. Bekijk EHBO cursussen

ARBO

Bevorder de gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkvloer. Bekijk ARBO cursussen

Veilig werken

Op een veilige en verantwoorde manier met goedgekeurde middelen werken. Bekijk Veilig werken cursussen

Code 95

Beroepschauffeur worden én blijven? Dan is Code 95 verplicht. Bekijk Code 95 cursussen

Veelgestelde vragen

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen. Het is van belang dat alle medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit weten alle medewerkers alleen wanneer er regelmatig een ontruimingsoefening wordt gehouden. In de RI&E moet worden opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Dit is per zorgverzekering verschillend. Vele zorgverzekeraars vergoeden dit. Vraag het even na bij je eigen verzekering dan weet je dit zeker.

Nee, dit is niet verplicht. Wel ben je als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat er snel wordt gehandeld in geval van een calamiteit. Vraag jezelf eens af of je weet hoe je moet reanimeren na een jaar, of hoe de stabiele zijligging werkt, hoe te handelen bij epilepsie. Kun je dit met ja beantwoorden? Onze instructeurs ervaren dit toch echt anders, wij zijn van mening dat jaarlijkse herhaling erg belangrijk is.

Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vaststellen.