AF-X Fireblocker

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle zorgt voor het optimaal functioneren tijdens calamiteiten

AF-X Fireblocker

Een aerosol blussysteem genereert talloze minuscule deeltjes en stoot die vervolgens uit in de hete gassen en omgevingslucht binnen een brandcompartiment. De aerosolunits produceren kaliumcarbonaatdeeltjes, die worden gevormd door de thermolyse van kaliumnitraat, een ionisch oxidator, en stoten die uit. De natuurlijke vaste stof Kaliumnitraat is zelf een bron van stikstof en wordt veel gebruikt in toepassingen zoals kunstmest, voedingsconserveringsmiddelen, drijfgas voor raketten, en vuurwerk. Na de thermolyse hebben de kaliumcarbonaatdeeltjes die door de aerosol blussers worden uitgestoten meestal een gemiddelde diameter van minder dan 5µm en zijn ze klein genoeg om tot 60 minuten in de lucht te blijven hangen, afhankelijk van de ventilatie.

Samengeperste aerosols blussen een brand hoofdzakelijk op twee manieren. Wanneer de deeltjes het brandcompartiment vanuit de eenheid binnenstromen, worden ze verwarmd door hete gassen in de omgeving en absorberen ze energie uit de vlam waardoor ze uiteenvallen en vrije kaliumradicalen  vormen. Deze reageren met en onderbreken de verzameling radicalen hydroxil, zuurstof  en waterstof  die anders aanwezig zouden zijn om brandstof-zuurstof reacties in de vlam aan te jagen. Door de reacties van aerosol radicalen worden stabiele kaliumhydroxidemoleculen  gevormd, evenals kooldioxide en stikstof. Hoewel er enige zuurstofverdunning kan optreden, verdringen areosolmiddelen de zuurstof in het brandcompartiment niet, noch dekken ze de brandstof af zoals wel het geval is bij een schuimblusmiddel. Omdat ze zo klein zijn, bieden ze een groot oppervlak voor energieabsorptie, maar zijn ze minder effectief in het verwijderen van hitte dan waterblusmiddelen. Desalniettemin Een aerosol blussysteem blust met een droge aerosol. 

Het aerosol blusmedium gaat na detectie en aansturing een chemische en fysische reactie aan met de reactieve moleculen die ontstaan door brand. Met een aerosol op basis van kalium ontstaat de zeer stabiele stof kaliumhydroxide doordat de (na aansturing) vrijgekomen kalium radicalen een verbinding aangaan met de radicalen die anders beschikbaar zijn voor brandstof-zuurstof reacties die de vlammen aanjagen. Kenmerken van een aerosole blussysteem:

 • Aerosol is een vaste stof die niet onder druk staat en bij activering omgezet wordt in gasvorm.
 • De dispersie van aerosol na activering bestaat voor een deel uit nanodeeltjes die homogeen door de ruimte verspreiden.
 • Aerosol verdrijft geen zuurstof.  
 • Er geldt een veiligheidsafstand van generatoren t.o.v. goederen in verband met vrijkomende warmte als uitstroom temperatuur.
 • Er is bij aerosole blussing slechts beperkt sprake van drukopbouw. De drukopbouw die evenwel toch nog plaatsvindt kan gemakkelijk door sequentiële aansturing van de blusunits worden opgevangen. Bouwkundige aanpassingen in de vorm van overdrukkleppen zijn dan ook niet nodig.
 • Alle detectiemethoden zijn in principe toepasbaar. Uitgangspunt is dat het systeem door een gecertificeerd detectiesysteem wordt geactiveerd. Algemeen wordt hier rook- of vlamdetectie voor toegepast, die binnen de PGS 15 worden beschouwd als snelle detectiemethoden.
 • Ten behoeve van blussing van opslagen gevaarlijke stoffen wordt aanbevolen geen bron brandbeveiliging toe te passen maar altijd over te gaan tot blussing van de totale ruimte, ongeacht de omvang van de brand.  
 • De bouwkundige integriteit van de betrokken ruimte is essentieel en daarmee een belangrijke schakel in het geheel. Een deur die open blijft staan degradeert de waarde van de brandbeveiliging, omdat het aerosol medium dan kan wegstromen. Men dient hierbij ook te denken aan doorvoeren die dichtgemaakt moeten zijn en ondervloeren. Het beheer van de totale beveiliging (organisatorisch aspect: gedrag van personeel) is bij deze systemen een belangrijk aspect.
 • Er wordt bij een blussing met een aerosol blusmedium geen gebruik gemaakt van water. 
 • Reconditionering na een incident wordt aanbevolen. 
 • Het aerosol blusmedium levert geen milieubelastende reststoffen op na een activatie en is gemakkelijk te verwijderen. wordt de vlamtemperatuur door energieabsorptie verlaagd en de reacties en radicalenproductie in de ontvlambare gebieden verder vertraagd. Deze combinatie van thermolyse en chemische effecten zorgt ervoor, dat de brand wordt geblust.
Maak afspraak

Meer brandbeveiligings artikelen

Kasten

Brandblusmiddelen worden op de meest uiteenlopende locaties geplaatst. Het aanbod aan kasten is dan...

Bekijk Kasten
AED

Bij een hartstilstand is binnen zes minuten een AED nodig. Deze mag niet ontbreken...

Bekijk AED
Sprinklerinstallaties

Een beginnende brand kan snel worden bestreden met behulp een sprinklerinstallatie. Dat klinkt eenvoudig,...

Bekijk Sprinklerinstallaties
Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is essentieel voor de veiligheid in uw bedrijf. Zorg dat het vuur...

Bekijk Brandmeldinstallatie
Rookmelders

Waar rook is, is vuur. Rookmelders zijn dus van levensbelang op elke plek waar...

Bekijk Rookmelders
PBM materiaal

Ga altijd veilig te werk door gebruik te maken van onze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)....

Bekijk PBM materiaal
Brandvertragers

Door het impregneren met speciale vloeistoffen en het aanbrengen van brandwerende verf zullen materialen...

Bekijk Brandvertragers
BHV artikelen

BHV artikelen zijn per bedrijfsbranche verschillend. Laat uw BHV pakket onder deskundig advies door...

Bekijk BHV artikelen
Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl