Brandwerende doorvoeringen

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Brandwerende doorvoeringen

Fire Prevent is gespecialiseerd in het inspecteren, realiseren en het jaarlijks onderhouden van brandwerende doorvoeringen

Bij de inspectie wordt elke doorvoering nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van de sparingslijst en de bouwtekening. Door middel van deze grondige inspectie wordt gekeken of de muurdoorvoering nog helemaal heel is en aan alle eisen voldoet.

Fire Prevent verzorgt tevens het onderhoud van brandwerende doorvoeringen. Op basis van de wettelijke vereisten dragen wij zorg voor een optimale brandwerendheid.

Het Bouwbesluit verwijst voor brandwerende doorvoeringen naar de beoordelingscriteria NEN 6069. In NEN 6069 'Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen' zijn vier criteria beschreven waaraan een scheidingsconstructie moet worden getoetst:

  • Vlamdichtheid betrokken op afdichting
  • Thermische isolatie betrokken op temperatuur
  • Thermische isolatie betrokken op warmtestraling
  • Bezwijken