Brandwerende scheidingen

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Brandwerende scheidingen

Heeft u brandwerende scheidingen in uw pand? Vraagt u zich af of dit noodzakelijk is? Fire Prevent is gespecialiseerd en gecertificeerd om u te adviseren en deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. Vraag vrijblijvend advies aan.

Brandwerende scheidingen zijn bijvoorbeeld betonwanden, stenen muren, metalstud-, gips- of glaswanden. Ze zijn bedoeld om een eventuele brand niet over te laten slaan naar een andere ruimte.
Elk materiaal heeft een brandwerende waarde. Dit heeft met de dichtheid en de dikte ervan te maken. Een wand kan 30, 60, 90 of zelfs 120 minuten brandwerend zijn.

Ook leidingen, pvc, cv, gas/waterleiding, kabelgoten en ventilatiekanalen moeten brandwerend worden afgewerkt. En ook hier krijg je te maken met verschillende producten, zoals brandkleppen, pasta’s, geperste wol en schaaldelen.
Alle echt brandwerende producten zijn getest volgens de geldende norm, hebben een testrapport en een certificaat. Veel producten zijn echter wel getest volgens de norm, maar dan staat er niet bij of het is goedgekeurd en op welke manier het te gebruiken is. Als ze zijn aangebracht is het natuurlijk wel een vereiste dat het functioneel is. Dus zonder openingen en gaten waar rook- en brand zich kan verspreiden.