Logboek

Tip: laat uw blusmiddelen controleren

Jaarlijkse controle ...

Logboek

Een overzicht van onze werkzaamheden vindt u terug in een digitaal logboek. Elke situatie wordt beschreven en is voorzien van foto’s. Telkens als er nieuwe, preventieve maatregelen nodig zijn, zal het logboek worden aangepast. Het logboek schept voor u duidelijkheid, maar geeft ook andere betrokkenen, zoals de brandweer en uw verzekeraar, inzicht in de brandveiligheid van uw onderneming.