Hoe belangrijk is een RI&E nu?

Hoe belangrijk is een RI&E nu?

Wat is een RI&E?

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Uitsluitend gecertificeerde arbodiensten en gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van de kwaliteit een RI&E. Met kwaliteit wordt gedoeld op betrouwbaarheid en actualiteit.

Wat zegt de wet erover?

De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd. De RI&E moet – voor zover aanwezig in de onderneming- aandacht besteden aan bijzondere categorieën werknemers, te weten jeugdigen, thuiswerkers, zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven. De RI&E moet aandacht besteden aan de toegang van werknemers tot een arbodeskundige. De toegang wordt bepaald in overleg tussen de werkgever en het bij de RI&E betrokken medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers. Het overleg is gebaseerd op het advies van de ingeschakelde deskundige personen of arbodienst die moeten adviseren over de voorgenomen RI&E.

Afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde gevaren bij de onderneming, met verwijzing naar het Arbobesluit, zijn nadere voorschriften voor de RI&E bepaald.

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids-  en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod.
De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Alle arborisico’s worden door de RI&E in beeld gebracht. De RI&E is een hoofdbestanddeel van de fase ‘Plan’ uit de Plan-Do-Check-Act-cyclus en dus een essentieel onderdeel van elk arbomanagementsysteem.

Hoe slim omgaan met de RI&E?

De nieuwe benadering van de participatieve RI&E: meer de werknemers betrekken bij het gehele RI&E-proces. De RI&E is niet alleen het werk van specialisten. Uiteindelijk moet de RI&E ook aansluiten bij de belevingswereld van alle werknemers. Over het algemeen is het ook beter om de maatregelen voor de knelpunten in de RI&E op te lossen of aan te pakken in samenspraak met de betrokken werknemers te ontwikkelen.

Terug naar overzicht

Meer interessante items

Belgische certificeringen

Fire Prevent Brandbeveiliging B.V. is een middelgrote onderneming en heeft haar werkgebied in heel Nederland en België verder uitgebreid....

Bekijk
De nieuwe inhoud van het begrip ‘Service’

Service is een andere benaming voor dienstverlening. Het woord is van toepassing op commerciële instellingen die hun klanten tevreden...

Bekijk
Know the facts: De invloed van Covid-19

COVID-19: Ken de Feiten Het COVID-19-coronavirus heeft invloed op het aantal van plotselinge hartstilstanden en benadrukt een steeds grotere...

Bekijk
Flinke toename mogelijk door thuiswerken: brandmeldingen in 2020 met 25 procent gestegen

Het aantal brandmeldingen in Nederland is dit jaar met 25 procent gestegen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er...

Bekijk
Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl

Bezoekadres

Drieënhuizerweg 7a
3774 RE Kootwijkerbroek
Navigeer