Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Binnen een bedrijf is het verplicht om minimaal één werknemer aan te stellen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 medewerkers in dienst heeft, mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn.

De exacte inhoud van de taken van de preventiemedewerker is onder meer afhankelijk van de structuur, grootte en omstandigheden van het bedrijf. De preventiemedewerker heeft in ieder geval drie wettelijke taken (artikel 13 van de Arbowet, lid 7):

 • Het ondersteunen van de werkgever bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt door middel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  De preventiemedewerker ondersteunt met het maken van een overzicht van alle risico’s over de gezondheid, veiligheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. Met de RI&E hebben werkgevers snel inzicht in wat er nodig is of verbeterd moet worden.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  De preventiemedewerker werkt mee aan het plan van aanpak. De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet vrijmaken voor overleg met de preventiemedewerker.
 • Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
  Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, waardoor hij of zij vindbaar is en actief bijdraagt aan het minimaliseren van gezondheidsklachten en arbeidsongevallen. Goede voorbeelden van risico’s zijn onder andere blijvende gehoorschade, werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van rugklachten door bijvoorbeeld tillen of verkeerd achter je bureau zitten. De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let erop dat er aandacht wordt aan de in de RI&E beschreven risico's. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van beschermingsmiddelen en handige tips bij langdurig beeldschermgebruik.

Optionele taken
Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker eventueel zijn/haar takenpakket ook uitbreiden. Denk hierbij aan het:

 • Bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen;
 • Vervullen van de rol van de vertrouwenspersoon binnen je bedrijf;
 • Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening;

Voor praktische ondersteuning van deze onderwerpen hebben we voor de preventiemedewerker specifieke trainingen zodat de preventiemedewerker voldoende onderlegd is om de taken uit te kunnen voeren. Ook voor het uitvoeren van de RIE kunt u bij ons terecht voor deskundige ondersteuning.

Wil je je graag inschrijven voor een training preventiemedewerker of wil je graag meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht

Meer interessante items

Open Bedrijvendag Kootwijkerbroek

Fire Prevent opent zijn deuren voor u! Op zaterdag 22 juni van 10.00 - 16.00 uur willen we iedereen...

Bekijk
(Brand)veiligheidstips voor het barbecue├źn

Er komt natuurlijk heerlijk zomers weer aan en dat is weer een goede reden om te barbecue├źn. Om alles...

Bekijk
Is een heftruck certificaat verplicht?

Het heftruck certificaat is niet verplicht. Wel kan de werkgever dit verplicht stellen voor zijn werknemers. Volgens de Arbowet...

Bekijk
Declaratie AED gebruik

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe...

Bekijk
Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl