RI&E : Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RI&E : Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie? Het antwoord op die vraag krijgt u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Fire Prevent / FP Adviesbureau voert dit graag voor u uit; praktisch en resultaatgericht.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het daarop volgende plan van aanpak zijn de basis voor het arbobeleid. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet.

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van inzicht in de gevaren, en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld.

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert Fire Prevent / FP Adviesbureau RI&E's uit. Dit doen wij in geheel Nederland. Onze insteek hierbij is het schrijven van een praktische rapportage.

Deze rapportage geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Tijdens de uitvoering van de RI&E door Fire Prevent / FP Adviesbureau kunt u het volgende verwachten:

  • Een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur
  • Verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen
  • Een rondgang over het terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken
  • Er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf
  • De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl