ISO certificering

ISO certificering

Een ISO certificering is geen must, maar het laat uw klanten wél zien dat kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid binnen uw bedrijf worden gegarandeerd. Bovendien wordt hiermee efficiënter gewerkt, wat kosten en tijd bespaart. Zou u graag een ISO certificering hebben, maar ziet u op tegen het traject dat hieraan vooraf gaat? Fire Prevent / FP Adviesbureau ontzorgt en begeleidt u tijdens het hele proces zodat u snel het gewenste certificaat aan de muur kunt hangen.

Groot of klein. Producent of dienstverlenend. Commercieel of non-profit. Landelijk of internationaal. Een ISO certificering ligt binnen het bereik van elk bedrijf. En daarvoor hoeft er vaak niet eens zoveel te veranderen. Elke organisatie heeft immers al zijn eigen manier van werken om aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Misschien is dit niet gedocumenteerd, maar een systeem is er wel degelijk. In kleine bedrijven zit het in het hoofd van de eigenaar/bedrijfsleider. In grotere bedrijven wordt de manier van doen beschreven in procedures en instructies. Er zijn wellicht formulieren en dossiers. Deze helpen om ervoor te zorgen dat de activiteiten worden op een gestructureerde manier worden uitgevoerd.

De ISO normen zijn een hulpmiddel voor elke organisatie die deze structuren en de processen duidelijk in kaart wil brengen. Daarnaast helpt het om de focus van de organisatie gericht te houden op belangrijke zaken en deze goed in te richten, zoals bijvoorbeeld kwaliteit of het milieu. De ISO normen bepalen wát er gedaan moet worden; de onderneming bepaalt zelf hóe iets gedaan wordt.

Implementatie

Een veelgehoorde misvatting binnen bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, is dat een ISO certificering de organisatie volledig op zijn kop zal zetten. In de praktijk blijkt dat mee te vallen en vooral voordelen op te leveren. U onderneemt, dus uw onderneming werkt. De manier waarop u werkt is blijkbaar succesvol. Een ISO norm zal daarom moeten functioneren als hulpmiddel om uw organisatie te optimaliseren, de zwakke plekken te ontdekken en voortdurend te verbeteren. De norm moet geïmplementeerd worden in de organisatie. De norm is er voor u en niet andersom.

Het certificeringtraject

Een certificeringstraject bestaat uit meerdere fases. Hieronder geven wij deze fases weer:

Fase 1 audit

Tijdens de Fase 1 audit wordt onder andere beoordeeld of de documentatie van uw managementsysteem in overeenstemming is met de eisen van de norm. Tijdens deze audit wordt ook bepaald of de organisatie gereed is voor de Fase 2 audit. U ontvangt een samenvatting van de bevindingen en voorgestelde aanpassingen. Meestal ontvangt u na het onderzoek een statusrapport met een gedetailleerd verslag van de bevindingen.

Fase 2 audit

Het managementsysteem is geïmplementeerd en klaar om getoetst te worden aan de norm. Dit wordt uitgevoerd door middel van een zogeheten 'Fase 2 audit'. De Fase 1 en Fase 2 audit worden samen ook wel de initiële audit genoemd. Het aantal Fase 1 en 2 audits is afhankelijk van de activiteiten van de organisatie, het aantal medewerkers en het aantal vestigingen. Een auditor bezoekt in opdracht van de certificeerder uw bedrijf om vast te stellen of het managementsysteem doeltreffend is en op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk. Als afsluiting van de initiële audit volgt een rapport met daarin het resultaat, conclusie en aanbeveling met betrekking tot de certificatie.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001-managementsysteem geven organisaties gestructureerd vorm aan hun bedrijfsprocessen. ISO 9001 is een uitstekend hulpmiddel om uw bedrijf en medewerkers optimaal aan te sturen en te verbeteren.

ISO 9001-certificaat

Een ISO 9001-certificering biedt u vele voordelen. U voldoet hiermee beter aan de wensen en eisen van de klant. De klanttevredenheid gaat dus omhoog. Ook kunt u aantonen dat u uw bedrijfsprocessen beheerst. Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO 9001-gecertificeerde bedrijven. Niet-gecertificeerde bedrijven worden regelmatig uitgesloten bij aanbestedingen of leverancierselecties.

ISO 9001-handboek

Als u uw kwaliteitsbeheer écht op peil wilt hebben, zorg dan voor een online ISO 9001-handboek op uw niveau. Fire Prevent / FP Adviesbureau ontzorgt en begeleidt u hierbij optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

ISO 14001

De ISO 14001 is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. Hiermee tonen organisaties aan dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en dat milieurisico's worden beheerst. Tevens wordt er continu gestreefd naar permanente verbetering van de milieuprestaties binnen het bedrijf.

ISO 14001-certificaat

Een ISO 14001-certificering biedt vele voordelen. U kunt hiermee de invloed van uw bedrijfsprocessen op het milieu meetbaar maken en verbeteren. Uw professionele en milieubewuste doelstellingen worden dus op de juiste waarde ingeschat. En dat loont! Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO 14001-gecertificeerde bedrijven. Niet-gecertificeerde bedrijven worden regelmatig uitgesloten bij aanbestedingen of leverancier selecties.

ISO 14001-handboek

Wilt u uw milieubeheer écht op peil hebben, zorg dan voor een online ISO 14001-handboek op uw niveau. Fire Prevent / FP Adviesbureau ontzorgt en begeleidt u optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl