Omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik

Vergunningsplattegronden ten behoeve van omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik

In sommige gevallen moet de Omgevingsvergunning bij de Omgevingsdienst worden aangevraagd. Hierbij moeten plattegronden worden ingediend waarop alle veiligheidsmiddelen worden vermeld.

Wanneer een vergunning moet worden aangevraagd of wanneer het met een melding kan worden volstaan hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld: is er sprake van nachtverblijf, slapen er kinderen jonger dan 4 jaar (kinderdagverblijf), verblijven er meer dan 50 personen in een ruimte, wordt er gewerkt met of opslag van gevaarlijke stoffen, is er sprake van een functieverandering volgens het Bouwbesluit?

Daarnaast kent de wetgeving een Activiteitenbesluit. Hierin worden meldingen / vergunningen verwerkt die te maken hebben met bedrijfsactiviteiten en milieu.

Ook kunnen wij het indienen van de vergunningen en/of meldingen voor u verzorgen evenals het verzorgen van tekeningen zodat deze up-to-date zijn.

FP Adviesbureau / Fire Prevent adviseert u deskundig! Vraag om informatie.

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl