Brandveiligheidsrapportage

Brandveiligheidsrapportage

Voldoet een gebouw aan alle eisen volgens de wet- en regelgeving?
In sommige gevallen wil een eigenaar, verzekering of vastgoedeigenaar dat een bedrijfspand voldoet aan bouwkundige, installatie en organisatorische eisen.

Voor deze opdrachtgevers maken we een inventarisatie en verwerken dit een rapportage. Hierbij is in een overzichtelijk rapport te zien (inclusief fotomateriaal) welke gebreken er zijn, inclusief verwijzing naar de wet- en regelgeving.

Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn:
Vergunningen, brandcompartimentering, brandmeldinstallatie, energie-installaties, blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting, BHV, RI&E en andere relevante onderwerpen die bij een bedrijf kunnen voorkomen.

Onze veiligheidskundige en specialist brandbeveiliging adviseert u hier deskundig in.

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl