VCA Bedrijfscertificering

VCA Bedrijfscertificering - Barneveld

Een aannemer die zijn werkzaamheden uitvoert met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu bewijst dat met een VCA certificering. Het is een vereiste voor veel opdrachtgevers en daarmee een must-have voor elke aannemer. De voordelen zijn legio.

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is dé certificering voor iedereen die wil kunnen bewijzen dat de werkzaamheden bij hem in goede handen zijn. Veel bedrijven besteden immers opdrachten uit aan aannemers waarbij ze erop willen vertrouwen dat de uitbesteedde werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Wanneer het bedrijf van een aannemer VCA gecertificeerd is, biedt dat het vertrouwen waarnaar men op zoek is. Tevens tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM beheersysteem op orde hebben.

De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie instelling (CI). Deze voert een audit uit en verleent een VCA certificering als het bedrijf aan de VCA eisen voldoet.

De CI controleert vervolgens jaarlijks of uw bedrijf nog aan de certificeringeisen voldoet. Wanneer u meerdere vestigingen heeft, dan voert de certificatie instelling de audit bij elke vestiging apart uit. Wanneer één van de vestigingen niet meer voldoet aan de VCA eisen, dan vervalt de certificering voor het hele bedrijf. Er kan natuurlijk sprake van zijn dat niet elke vestiging betrekking heeft op een VCA certificering. In dat geval staan alleen de betreffende vestigingen op de certificering.

De voordelen op een rijtje

  • Voor veel opdrachtgevers is VCA een vereiste voor het gunnen van een opdracht. Met een VCA certificaat heeft u een voorsprong op de niet VCA gecertificeerde aannemers.
  • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en -systemen die in het verleden 'bedacht' en opgelegd zijn. Door VCA kan men zich nu toeleggen op slechts één checklist.
  • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
  • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem.
  • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke en professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI).
  • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits.
  • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.
  • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever.

VCA-handboek

Wilt u uw veiligheidszorgsysteem écht op peil hebben? Zorg dan voor een online VCA-handboek op uw niveau. Fire Prevent ontzorgt én begeleidt u optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

Wilt u ook graag uzelf en/of uw medewerkers het VCA diploma laten halen?
Neem hier even een kijkje voor meer informatie!

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl