Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen

Een ontruiming. We willen er natuurlijk liever niet aan denken, maar het is verstandig om dat wel te doen. Want met een goed ontruimingsplan kan bij calamiteiten erger worden voorkomen. Maar wat is een goed ontruimingsplan? Fire Prevent  / FP Adviesbureau verzorgt  ontruimingsplannen en -plattegronden zodat u, uw personeel en uw gasten snel het gebouw kunnen verlaten als dat onverhoopt nodig is.

Een betrouwbaar ontruimingsplan is er voor de gemoedsrust van alle gebruikers van een gebouw, maar het is soms ook een verplichting. Het Bouwbesluit 2012 vereist een ontruimingsplan voor elk gebouw waarin een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast maakt een ontruimingsplan onderdeel uit van een ARBO bedrijfsnoodplan en is een ontruimingsplan onderdeel van de gebruiksvergunning.

Een ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen en het gebruik van een bouwwerk en de rol van de brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel van het ontruimingsplan is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij moeten doen bij een brandmelding. Zo worden de risico's bij brand zoveel mogelijk beperkt.

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren om in geval van nood zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er wordt verwacht van de BHV'ers, bij verschillende soorten calamiteiten (brand, bommelding, stroomuitval enz.). Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit en is daarom van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

Fire Prevent / FP Adviesbureau kan voor u snel en effectief een ontruimingsplan opstellen. We nemen daarbij de norm NEN8112 als leidraad. Deze norm van het nationale normalisatie instituut geeft aanwijzingen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt door Fire Prevent / FP Adviesbureau op maat gemaakt voor uw organisatie en gebouw. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en - belangrijker nog - dat het voor uw organisatie goed werkt.

Indien gewenst kan Fire Prevent / FP Adviesbureau als aanvulling op het al aanwezige ontruimingsplan de ontruimingsplattegrond voor uw organisatie verzorgen. Fire Prevent / FP Adviesbureau maakt de ontruimingsplattegrond op een heldere en duidelijke visuele manier. De plattegronden zijn voorzien met symbolen conform de NEN 1414. Iedereen moet immers direct kunnen zien waar hij of zij is, wat de vluchtmogelijkheden zijn en waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde brandslanghaspel, brandblusser of handmelder zich bevinden.

Wilt u ook graag een ontruimingsoefening organiseren voor uw bedrijf? Neem hier even een kijkje voor meer informatie!

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl