Gevaarlijke stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS-15

Hoeveel en welke stoffen opgeslagen mogen worden onder welke condities, brandbare, bijtende/corrosief, peroxydes, milieugevaarlijk. Bijna elk bedrijf heeft wel wat gevaarlijke stoffen staan zoals gasflessen of spuitbussen. Hoeveel is toegestaan, en moeten ze in een veiligheidskast opgeslagen worden? Welke beschermingsmiddelen zijn er nodig? Een goed voorbeeld zijn lithium batterijen. Wat zijn de gevaren hiervan en hoe kan ik die veilig opslaan? Op al deze vragen en meer kunnen we u adviseren.

Werken met gevaarlijke stoffen

Als er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt kan dit gevaar opleveren voor de medewerkers. Wanneer het bijvoorbeeld giftig is kan ik last van irritatie krijgen. Wat is de invloed van de stoffen na langere tijd (bijvoorbeeld 10-20 jaar)?

Risico beheersing

Zijn alle risico’s in kaart gebracht? Is er RI&E nodig voor gevaarlijke stoffen? Denk ook aan ATEX-zonnering vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument.

Denk verder ook aan persoonlijke beschermingsmiddelen, etikettering, registratie, ventilatie, vervoer, training, enzovoort.

Onze expert gevaarlijke stoffen (Certified Chemical Safety Expert) van FP Adviesbureau geeft u graag deskundig advies.

Veelgestelde vragen

Dit is van vele factoren afhankelijk. Wij maken graag vrijblijvend een Quickscan voor u.

Een ontruimingsplan moet voldoen aan NEN 8112:2017. Hierin wordt onder andere beschreven: - Omschrijving van gebouw en installaties van het pand; - Beschrijving van mogelijke scenario's; - Wijze van alarmeren en noodorganisatie; - Taken en instructies; Onderdeel van het ontruimingsplan vormen de ontruimingsplattegronden.

Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl