Wat gaat de Arbeidsinspectie doen in 2022?

Wat gaat de Arbeidsinspectie doen in 2022?

Wat gaat de Arbeidsinspectie doen in 2022?

De Arbeidsinspectie gaat in 2022 volledig terugkeren naar de gewone prioritering. Maar daarbij gaan de inspecteurs wel gebruik maken van hun ervaringen tijdens de crisis. Zoals nieuwe manieren van interveniëren. Dat staat in het jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Vanaf 1 januari heet de Inspectie SZW Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Wat gaat de Arbeidsinspectie in 2022 doen? Dat staat in het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022.

Focus Arbeidsinspectie 

Gezond werken begint met een goede Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken.  

Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting. Maar ook op het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Ook werk door jongeren en kinderen blijft een aandachtspunt. 

Doelengezond en veilig werk in 2022 

De programma’s van de Inspectie hebben volgend jaar de volgende doelen op het gebied van veilig en gezond werken: 

  • Aanpak van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak; 
  • Onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over gevaarlijke en ongezonde werksituaties en machines. Het doel is om daarvan te leren, werkgevers te wijzen op tekortkomingen en handhavend op te treden waar nodig; 
  • Meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond en onveilig werken. Samen met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van veilig en gezond werken en het aanpakken van misstanden; 

Niet alleen bij de werkgever interveniëren, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk. 

Arbozorg blijft in 2022 een belangrijk onderwerp. Ook gaat de Inspectie verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek.  

Samenwerking en manieren van werken 

De inspectie is in beweging. Er komt een lijnorganisatie met als doel om meldingen en verzoeken effectiever en sneller te registreren. Vervolgens worden deze beoordeeld en opgevolgd door regionale teams. De verbinding met partners zoals politie en gemeenten wordt versterkt. 

De belangrijkste risico’s zijn volgens de Inspectie: blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, onderbetaling, illegale tewerkstelling en uitbuiting. Maar ook op de blijvende invloed van thuiswerken en de coronapandemie.

Nieuwe risico’s 

Tijdens de coronacrisis werden ook nieuwe risico’s zichtbaar. Zoals risico’s verbonden aan het massaal thuiswerken. Of arbeidsrisico’s in sectoren waar de productie vanwege corona sterk moest worden opgevoerd, zoals de pakketbezorging. En in sectoren waar besmetting een groter risico vormde, zoals in de vleesverwerkende industrie. Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Strafrechtelijk bij een verdenking van arbeidsuitbuiting, bestuursrechtelijk bij ernstige overtredingen van de arbeidswetten. 

Zorg dus dat jouw bedrijf de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op orde heeft en dat deze actueel is, dit is erg belangrijk. Laat FP Adviesbureau B.V., onderdeel van Fire Prevent B.V. dit voor jou regelen! Klik hier voor meer informatie en klik hier om contact op te nemen. Vraag gerust naar alle mogelijkheden!

Terug naar overzicht

Meer interessante items

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Binnen een bedrijf is het verplicht om minimaal één werknemer aan te stellen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal...

Bekijk
(Brand)veiligheidstips voor het barbecueën

Er komt natuurlijk heerlijk zomers weer aan en dat is weer een goede reden om te barbecueën. Om alles...

Bekijk
Is een heftruck certificaat verplicht?

Het heftruck certificaat is niet verplicht. Wel kan de werkgever dit verplicht stellen voor zijn werknemers. Volgens de Arbowet...

Bekijk
Declaratie AED gebruik

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe...

Bekijk
Snel contact opnemen 0342-418249 info@fireprevent.nl